Kas mēs esam?

📢 Kinotava ir mobila pasākuma vieta, kas nodrošina patīkamu atpūtu gan lieliem, gan maziem.

📢 Kinotava ir gan brīvdabas pasākumu kopums, gan iekārtu nomnieks.

Mērķis

Nodrošināt brīvdabas kino un citu atpūtas pakalpojumu pieejamību visdažādākajās vietās, gan publiskiem, gan privātiem pasākumiem.

Mobilitāte

Visas mūsu iekārtas ir vienkārši uzstādāmas un viegli pārvietojamas.

Pieejamība

Varam būt pasākuma vietā pilsētas centrā, kā arī meža ielokā. Iekārtu darbību neierobežo ne elektrības vai ūdens pieejamība, par to parūpēsimies mēs.
Adrese

Dienvidkurzemes novads, Aizpute, Ceriņu iela 5, LV-3456


Rekvizīti

SIA Lobelia
Reģ Nr. 42103084042
PVN Nr. LV42103084042
Ceriņu iela 5-11, Aizpute,
Dienvidkurzemes novads, LV-3456
SEB Banka AS UNLALV2X
Konts LV26UNLA0055000723057 

Kontakti

       28682888

       sialobelia@gmail.com

Sekojiet mums